O firmie

O firmie

UAB „Euromodus“ - to spółka córka należąca do koncernu „SBA“. Trzon działalności firmy stanowi obrót skroplonego gazu ropopochodnego.

Więcej informacji
Skroplony gaz ropopochodny

Skroplony gaz ropopochodny

Skroplony gaz ropopochodny (LPG) (ang. -  liquified petroleum gas) jest to naturalne paliwo węglowodorowe utworzone z propanu i butanu. Posiada szczególną zdolność występowania w postaci cieczy przy zastosowaniu dużego ciśnienia z możliwością powrotu do stanu lotnego w warunkach atmosferycznych. 

Więcej informacji
Czysta i ekologiczna energia

Czysta i ekologiczna energia

Pod względem cech fizycznych i palnych skroplony gaz ropopochodny zalicza się do paliw czystych, dzięki spalaniu się w całości i w porównaniu do innych paliw wydzielaniu znacznie mniejszej ilości substancji szkodliwych. Zważywszy na istotną problematykę związaną z energetyką i ochroną środowiska, z czym zmaga się Europa i cały ówczesny świat, wyżej wymienione cechy wydają się być nieodzowne. 

Więcej informacji