Kontakt

Informacji na temat obrotu skroplonym gazem ropopochodnym udziela:

Andrius Gumbys
Dyrektor handlowy UAB „Euromodus“
E-mail: andrius.gumbys@euromodus.lt
                      euromodus@euromodus.lt
Tel. nr.:     +370 5 210 1681
Faks. nr.:  +370 5 210 1680