Skroplony gaz ropopochodny

Skroplony gaz ropopochodny (LPG) (ang. -  liquified petroleum gas) jest to naturalne paliwo węglowodorowe utworzone z propanu i butanu. Posiada szczególną zdolność występowania w postaci cieczy przy zastosowaniu dużego ciśnienia z możliwością powrotu do stanu lotnego w warunkach atmosferycznych. Oznacza to, że gaz ten może być w łatwy i przystępny sposób magazynowany i przechowywany w postaci ciekłej, co stanowi znaczną przewagę nad gazem ziemnym, który zamienia się na ciecz wyłącznie w niskiej temperaturze. Ponadto, LPG jest 250 razy gęstszy w postaci ciekłej niż mieszanka gazowa – dlatego można przechowywać tak znaczącą ilość gazu w tak niewielkich, mających szerokie zastosowanie pojemnikach. W normalnych warunkach n-butan zmienia się w ciecz w temperaturze 0,5 °C, tymczasem izobutan przy minus 11,7 °C. W normalnych warunkach propan skrapla się pod ciśnieniem 2,0 MPa lub 20 atmosfer. Gaz ten w zależności od składu i przeznaczenia używany jest w gospodarstwach domowych oraz jako autogaz.