Czysta i ekologiczna energia

Pod względem cech fizycznych i palnych skroplony gaz ropopochodny zalicza się do paliw czystych, dzięki spalaniu się w całości i w porównaniu do innych paliw wydzielaniu znacznie mniejszej ilości substancji szkodliwych. Zważywszy na istotną problematykę związaną z energetyką i ochroną środowiska, z czym zmaga się Europa i cały ówczesny świat, wyżej wymienione cechy wydają się być nieodzowne. Wszystkie zalety LPG pozwalają twierdzić, iż jego zastosowanie jest całkowicie zbieżne z ciągle aktualizowaną, konkurencyjną i bezpieczną polityką energetyczną UE.